Beroepsvereniging

In het voorjaar werd onze praktijk door de beroepsvereniging gevisiteerd. Eenmaal per 5 jaar vindt dit plaats. De werkwijze wordt doorgelicht, waarna adviezen worden gegeven om de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te krijgen. De toetsing is voor ons belangrijk om de kwaliteit inzichtelijk te krijgen en zo nodig aan te passen. Dit is een intensieve periode waarin alle formulieren, protocollen en dossiers aan de nieuwste regels worden getoetst. Gelukkig hebben we deze visitatie in de afgelopen maanden goed af kunnen sluiten.