Wie betaalt de behandeling van mijn psychische problemen?

Vanaf 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Deze hulp valt onder uw basisverzekering. Kan de huisarts u niet verder behandelen, dan verwijst hij u naar de Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze behandelingen grotendeels. Houd ook rekening met uw verplicht eigen risico van uw zorgverzekering. In 2014 betaalt u geen eigen bijdrage meer voor psychologische hulp of een internetbehandeltraject (e-health).

Vergoeding van hulp bij de huisarts

Vanaf  1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. U kunt ook hulp krijgen van een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg als uw huisarts daarmee samenwerkt.

Hulp van huisarts en praktijkondersteuner vallen in uw basisverzekering. Hiervoor betaalt u geen eigen risico.

Vergoeding bij behandeling in de GGZ

Kan de huisarts of praktijkondersteuner u onvoldoende behandelen? Dan verwijst hij  u naar  de Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Vanaf 2014 valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Basis GGZ. De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor patiënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen. Ook de bedrijfsarts of jeugdarts kan u doorverwijzen.

Uw zorgverzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk uw behandeling in de Basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding anders regelen. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar. Voor de behandelingen betaalt u wel uw eigen risico voor de zorgverzekering.

Vergoeding speciale therapieën

De behandeling van aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld burn-out) valt buiten het verzekerde pakket. Sommige therapieën, zoals mindfulness-trainingen, krijgt u alleen vergoed bij bepaalde indicaties. Vraag vooraf aan uw zorgverzekeraar of u een speciale therapie vergoed krijgt.

Vergoeding van hulp bij psychische klachten in 2013

In 2013 vergoedde uw basiszorgverzekering de eerste 5 gesprekken met een psycholoog. Wel betaalde u een eigen bijdrage van € 20 per consult. Voor een internetbehandelingstraject (e-health) betaalde u een eigen bijdrage van € 50. Deze eigen bijdragen zijn in 2014 vervallen.