Wie betaalt de behandeling van mijn psychische problemen?

Verwijsbrief noodzakelijk voor vergoeding zorgverzekeraar
Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen, dan heeft u voorafgaand aan het eerste consult een verwijzing van de huisarts nodig met daarop de vermoede diagnose, zoals bijvoorbeeld depressie of een angststoornis. Om daadwerkelijk voor vergoeding in aanmerking te komen moet de psycholoog in de eerste gesprekken een diagnose vaststellen.

Welke zorgverzekeraars worden vergoed?
Aangezien ik contracten heb afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars (zie onder), exclusief CZ-groep (CZ/Ohra/Delta Lloyd/NN, IZZ door CZ, Just), worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Eigen risico
Houdt u er rekening mee dat de hulp ten koste gaat van uw jaarlijks wettelijk eigen risico. In 2024 is het eigen risico € 385.

Niet alle hulp wordt vergoed
Aanpassingsstoornissen (problemen van tijdelijke aard in reactie op stressvolle gebeurtenissen), specifieke fobieën, relatie-, werk- en seksuele problemen worden niet vergoed. U kunt voor deze zorg nog steeds bij mij terecht, maar u zult dan zelf moeten betalen. U krijgt dan een factuur voor een overig zorgproduct(OZP).

Zorgvraagtype
De psycholoog stelt aan het begin van de behandeling vast onder welk ‘zorgvraagtype’ uw hulpvraag valt. Op basis daarvan stelt hij of zij de duur van de behandeling voor. Kortweg zal een psycholoog een langere behandeling voorstellen als uw klachten ernstiger zijn, uw situatie complexer is, u meer beperkingen in het dagelijks leven ervaart of het risico op letsel voor uzelf of anderen groter is.

Behandeltarieven
Voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken. De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Elke zorgverzekeraar heeft contractueel vastgelegd welk percentage iedere behandelaar van dat tarief mag declareren.
De zorgverzekeraar zal vervolgens bij u het eigen risico in rekening brengen . Dit is het eigen risico van het jaar waarin de behandeling gestart is. Mocht uw eigen risico gedeeltelijk of volledig aangesproken zijn dan betaalt u slechts het bedrag dat nog openstaat van uw eigen risico.
In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit vindt u alle door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of uw zorgverzekeraar.

Extra gesprekken
De vergoede behandelgesprekken moeten specifiek gericht zijn op de psychische diagnose. Extra gesprekken of niet verzekerde zorg worden bij u in rekening gebracht (OZP). Het tarief daarvoor is € 130.

Afspraak afzeggen en No show
Wanneer u verhinderd bent, wordt u vriendelijk verzocht dit zo tijdig mogelijk en minimaal 24 uur van te voren te laten weten (via voice mail, SMS of mail). Geannuleerde sessies komen niet meer voor rekening van de zorgverzekeraar, maar voor rekening van de cliënt. Wanneer er geen sprake is van overmacht, krijgt u een factuur van 50 euro.