Behandeltraject

Intake
De intake bestaat doorgaans uit twee sessies. Naast de klachten en de mogelijke oorzaken wordt besproken wat er aan verandering mogelijk is. Dat wat u zou willen veranderen, de hulpvraag, wordt hierin meegenomen. Vaak zal in het tweede gesprek gezamenlijk worden stilgestaan bij je specifieke doelen en het behandelplan. Na het ondertekenen van het behandelplan, wordt je huisarts hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht, en gaat de behandeling echt van start. Als blijkt dat ik niet de meest passende hulp kan bieden, omdat intensievere of andersoortige hulp nodig is, dan zal met u worden besproken en zonodig worden terugverwezen naar uw huisarts verwijzing U wordt verzocht om naast de verwijsbrief ook een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar het eerste gesprek.De wet BSN-z vereist dat ik uw identiteit check.

Behandeling
Wanneer de behandeling gaat plaatsvinden, zal een behandelplan worden gemaakt. In het behandelplan staan de diagnose, behandeldoelen, de werkwijze en de ingeschatte duur van de behandeling beschreven. Het behandelplan wordt in principe aan de verwijzer gestuurd, tenzij u dat niet wilt. Toestemming voor informatie­verstrekking aan bijvoorbeeld de huisarts wordt altijd schriftelijk in het dossier vastgelegd.
Een behandelsessie duurt doorgaans 45 minuten. Veelal zal een behandelfrequentie van eenmaal per week of per twee weken plaatsvinden, waarbij in de loop van het traject er steeds meer tijd tussen de sessies zal zitten. De duur van de behandeling zal worden ingeschat, waarbij complexiteit, zwaarte en duur van problematiek zullen worden meegenomen.
De sessies vinden in de regel face to face plaats, tenzij er een reden is voor een online-sessie (beeldbellen).

Voortgang
De voortgang wordt regelmatig ge√ęvalueerd en het behandelplan wordt indien nodig bijgesteld. Soms zal ook de partner en/of familie bij de behandeling worden betrokken. Ook kan geadviseerd worden een andere behandeling parallel aan de psychotherapeutische behandeling plaatsvinden. Hierbij kan worden gedacht aan een medicamenteuze behandeling of een meer fysiek of non-verbale aanpak, als psychomotore therapie, psychosomatische fysiotherapie, medicamenteuze behandeling via de arts. Vanzelfsprekend wordt dit met u overlegd.

Afronding en evaluatie
Een afronding van de behandeling zal plaatsvinden wanneer de klachten zijn afgenomen. Opnieuw wordt hierbij gebruik gemaakt van een vragenlijst. Vervolgens wordt een eindverslag naar de huisarts gestuurd. Evaluatie over het traject zal plaatsvinden met ook het vooruitkijken naar factoren die de huidige toestand kunnen helpen om terugval te voorkomen.