Welke therapie?

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste en best onderzochte behandelvormen. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van u is van belang. Samen met de therapeut leert u te ontdekken hoe negatieve denkgewoonten en gedrag zijn ontstaan en hoe uw andere denkgewoonten en gedrag kan aanleren en daarmee uw gevoelsleven en functioneren kan verbeteren. Door trainingen in de spreekkamer en in het echte leven; door het bewust uitvoeren van huiswerkopdrachten komt u tot nieuwe positieve ervaringen (gedachten en gevoelservaringen) en toont u positiever gedrag.

Voor meer informatie en voorbeelden wordt verwezen naar de website van de beroepsvereniging van cognitieve gedragstherapeuten: www.vgct.nl

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Ingrijpende/schokkende gebeurtenissen kunnen traumatische gevolgen hebben voor het emotioneel leven. Soms al direct na een negatieve ervaring, soms ook pas na lange tijd.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een psychotherapeutische procedure om indringende/schokkende ervaringen te verwerken. Mensen wordt daarbij gevraagd tijdens de therapiesessie kortdurend de aandacht te richten op aspecten van de traumatische herinnering en zich tegelijk te richten op een afleidende stimulus.

Deze procedure is in veel gevallen effectiever gebleken en minder belastend dan bijvoorbeeld een therapie die gericht is op medicatie en/of veelvuldig praten over het trauma. Voor meer informatie en voorbeelden wordt verwezen naar www.emdr.nl

Integratieve psychotherapie

Deze therapie kan worden omschreven als ‘het op een verantwoorde en verantwoordbare wijze toepassen van verschillende methoden van behandeling’. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorie├źn ontwikkeld zijn.