Welke therapie?

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste en best onderzochte behandelvormen. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van u is van belang. Samen met de therapeut leert u te ontdekken hoe negatieve denkgewoonten en gedrag zijn ontstaan en hoe uw andere denkgewoonten en gedrag kan aanleren en daarmee uw gevoelsleven en functioneren kan verbeteren. Door trainingen in de spreekkamer en in het echte leven; door het bewust uitvoeren van huiswerkopdrachten komt u tot nieuwe positieve ervaringen (gedachten en gevoelservaringen) en toont u positiever gedrag.

Voor meer informatie en voorbeelden wordt verwezen naar de website van de beroepsvereniging van cognitieve gedragstherapeuten: www.vgct.nl

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Ingrijpende/schokkende gebeurtenissen kunnen traumatische gevolgen hebben voor het emotioneel leven. Soms al direct na een negatieve ervaring, soms ook pas na lange tijd.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een psychotherapeutische procedure om indringende/schokkende ervaringen te verwerken. Mensen wordt daarbij gevraagd tijdens de therapiesessie kortdurend de aandacht te richten op aspecten van de traumatische herinnering en zich tegelijk te richten op een afleidende stimulus.

Deze procedure is in veel gevallen effectiever gebleken en minder belastend dan bijvoorbeeld een therapie die gericht is op medicatie en/of veelvuldig praten over het trauma. Voor meer informatie en voorbeelden wordt verwezen naar www.emdr.nl

Integratieve psychotherapie

Deze therapie kan worden omschreven als ‘het op een verantwoorde en verantwoordbare wijze toepassen van verschillende methoden van behandeling’. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een specifieke vorm van psychotherapie. Binnen deze behandelvorm wordt gekeken hoe binnen een relatie mensen elkaar beinvloeden. Binnen de systeemtherapie wordt gekeken hoe gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Hierbij kunnen problemen optreden. Er ontstaat bijvoorbeeld binnen de partnerrelatie ruzie over de taakverdeling in huis of over de opvoeding van kinderen. Of bepaalde gedragspatronen in relaties met mensen uit de privésfeer komen ook voor en in de werksituatie en geven daar in tegenstelling tot thuis juist meer of minder moeilijkheden in de samenwerking. Bij psychische klachten zal een relatie- of systeemtherapeut de problemen altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Bekeken wordt wie of wat kan bijdragen aan het oplossen van problemen. In behandelingen kunnen ook individuele systeemtherapeutische interventies werkzaam zijn; dus zonder de (voortdurende) aanwezigheid van derden (zoals bij gezins- en partnerrelatiegesprekken).
Voor meer informatie en voorbeelden wordt verwezen naar www.nvrg.nl