Vergoedingen

Voor een vergoeding heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. De huisarts kan u doorverwijzen als er sprake is van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek komt u vervolgens in aanmerking voor vergoeding voor ‘basis-ggz’ en/of ‘gespecialiseerde ggz’. Aangezien wij contracten hebben afgesloten met alle zorgverzekeraars, worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt u rekening met het wettelijk verplichte eigen risico van € 385 per jaar (2019), dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen.
De vergoeding voor relatie-therapie is gewijzigd. Vergoeding voor relatietherapie is alleen mogelijk als bij één van de partners (of beide) een diagnose gesteld kan worden (b.v. angststoornis, depressie, ADHD, e.d.). Als dit niet zo is, zijn de kosten voor uw rekening (100 euro per 60 minuten). Zorgverzekering en financiering van de zorg

Geestelijke gezondheidszorg zit grotendeels in het basispakket.
Behandeling van lichte psychische problemen (GB-GGZ) en complexere psychologische zorg (G-GGZ) valt onder de zorgverzekering.  Nogmaals: Houdt rekening met het eigen risico bij zorg die uw zorgverzekering vergoedt. Deze is voor iedereen boven de 18 jaar
€ 385,-. Dat betekent dat als u zorgkosten maakt, u de eerste € 385,- zelf betaalt.

Vergoeding van behandeling in de GB-GGZ (generalistische basis-GGZ) en G-GGZ (gespecialiseerde GGZ

U krijgt deze behandelingen alleen vergoed als u een doorverwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts heeft. Daarbij geldt:

  • De gesprekken met de psychotherapeut worden vergoed vanuit uw basiszorgverzekering.
  • Aanpassings-, werk- en relatieproblemen vallen niet onder verzekerde zorg.
  • In de GB-GGZ zal een relatief kort traject worden vergoed.
    De G-GGZ werkt met een DBC (diagnosebehandelcombinatie) en geeft uitgebreider mogelijkheden tot behandeling, maar ook hier geldt: zo lang als nodig.

    Wanneer u verhinderd bent, wordt u vriendelijk verzocht dit zo tijdig mogelijk en minimaal 24 uur van tevoren te laten weten. De gereserveerde tijd die niet kan worden besteed aan uw behandeling, wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Deze zal door onszelf aan u worden gefactureerd (no show, € 50), maar vindt in overleg plaats.