Veelgestelde vragen

Transparantie:

We streven naar openheid en transparantie. Dit komt tot uitdrukking in een verslaglegging en duidelijk geformuleerde behandeldoelen. Om goede zorg te verlenen is regelmatig overleg met andere betrokkenen (praktijkondersteuner, huisarts, bedrijfsarts of andere hulpverlener) gewenst. Dat wat wordt overlegd, wordt met u doorgesproken en vindt pas plaats na uw toestemming hiervoor.

Wat is nu eigenlijk psychotherapie?:

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische problemen en stoornissen. Ik zie psychotherapie als een wandeling waarbij de psychotherapeut een periode met je oploopt in het leven. Hierbij wordt stilgestaan bij de lastige dingen in je dagelijkse leven, vooral bij die waar je regelmatig tegen aan loopt. Deze klachten blijken vaak niet op zich te staan en bij verder onderzoek naar de betekenis en functie hiervan kan dit nieuwe manieren van gedrag of beleven tot gevolg hebben. Wanneer mogelijk laten we ons leiden door de hiervoor opgezette richtlijnen vanuit de GGZ, maar vaak is ook maatwerk hiervoor nodig.
Doel van psychotherapie is het verminderen van psychische klachten of beter hanteerbaar maken. Hierbij is inzet van de cliënt heel belangrijk, wat voor een cliënt vaak een hard werken betekent.

Hoe aanmelden?

Als u het eerste gesprek vergoed wilt hebben, dan meenemen:
– identiteitsbewijs
– verwijzing huisarts, bedrijfsarts of GGZ-instelling

Op de verwijsbrief moeten onderstaande gegevens staan om deze vergoed te krijgen bij de zorgverzekeraar:
– Verwijzing naar Basis-GGZ of Gespecialiseerde GGZ
– Vermoeden van een DSM-stoornis
– AGB-code van de huisarts
– Datum, voor aanvang van de behandelafspraak