Kosten

Voor een vergoeding heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. De huisarts kan u doorverwijzen als er sprake is van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek komt u vervolgens in aanmerking voor vergoeding voor ‘basis-ggz’ en/of ‘gespecialiseerde ggz’. Aangezien wij contracten hebben afgesloten met alle zorgverzekeraars, worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt u rekening met het wettelijk verplichte eigen risico van € 360 per jaar, dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen.

Relatie-therapie

De vergoeding voor relatie-therapie is gewijzigd. Vergoeding voor relatie-therapie is alleen mogelijk als bij één van de partners (of beide) een diagnose gesteld kan worden (b.v. angststoornis, depressie, ADHD, e.d.). Als dit niet zo is, zijn de kosten voor uw rekening (80 euro per 60 minuten). 

Afspraak afzeggen 
Wanneer u verhinderd bent, wordt u vriendelijk verzocht dit zo tijdig mogelijk en minimaal 24 uur van te voren te laten weten. Per 1 januari 2012 worden de geannuleerde sessies niet meer vergoed. Dat betekent dat de geannuleerde sessies voor rekening komen voor de cliënt. Vanaf 2015 gaat de regel in dat u dan een factuur van 40 euro krijgt.